8884k视频

8884k视频

风盛项背强,加威灵仙。若发散太过,或形气病气俱虚,即宜补。

其所饮之水,未经火化,直下膀胱,故饮一溲一,其味不咸,肾气丸。 热在中焦,心烦口渴,黄连、芍药。

气也,小而井,大而江河也。即《经》所谓∶邪之所凑,留而不去,其病为实也,实谓痰饮之类。

以升提阳气之下陷。又谓∶心下痞,半夏加茯苓汤。

又凡动皆属火,醉饱火起于胃,大怒火起于肝,悲哀火起于肺,房劳火起于肾,五脏火炽,心火自焚。 阳明胃府之汗也。

气行则数者皆行,故所重在气,不易之理也。然非有风,川乌不宜用。

Leave a Reply