emilybloom私密

emilybloom私密

晋人曰∶君子不病疟,蜀人以疟为奴婢疟青箱杂记,蜀有亥市,间日而集,如疟间日而作也,江南恶以称,故止曰亥。世间小虫,如一丝半粟之细,以至目不可辨者,其手足头目,动静食息,避就嘘吸,无不具足。

(原注:少阳主半表半里,不可汗下,法宜和解。直视摇头,神魂飞越,则地八之阴将尽而天三之阳随之矣。

竹叶竹茹竹沥,皆解热消痰,而笋有毒,何其反也。其将游东中诸郡名山泛沧海耶,其将往来苕雪间耶?

又曰:愚按关格脉证,本经垂训极明,世人病此不少,而历代医师每各立名目,以相传训,甚至并其大义而失之。故经曰:知其要者,一言而终,不知其要,流散无穷。

归脾汤用术参耆,归草茯神远志随,酸枣木香龙眼肉,煎加姜枣益心脾。高者抑之,下者举之,微者调之,其次平之,盛者夺之,寒热温凉,衰之以属,随其所利之大法也。

佛氏论说生类,可谓穷深极微矣,鬼神亦在非有草木一之细,一核之微,其色香葩落,相传而生也,经千年而不变,其根干有生死,其神之传也,未尝死也,善乎庄生曰,火传也,不知其尽也。 试取鸡子熟而割之,近壳必有些小空隙,即未熟时正中虚处也,人身之中亦犹是也。

Leave a Reply